Varsity basketball vs. Malvern Prep - haverfordschool